Hestepension​

Engtoft's hestepension ligger i naturskønne omgivelser med gode ridemuligheder, tæt på Vallø Storskov, samt få minutters gang fra trinbrættet ”Himlingøje”.

Engtoft hestepension har løsdriftsstalde opdelt i 3 afdelinger, med plads til 10 heste i hver, samt 31 store nye bokse i meget høj kvalitet, med et godt indeklima. Derudover har vi 6 udbokse.

Vi har 2 ridebaner på 20x60m, ridehus 20x60m, samt et ridehus på 20x40m som fortrinsvisbenyttes til rideskoleundervisning stor udendørs græs springbane.

Mange gode forhindringer. Vi har en hyggelig rytterstue med køkken som er åben ved specielle lejligheder.

På Engtoft er der rig mulighed for at få undervisning af en af vores freelanceundervisere, der tilbydes undervisning på alle niveauer, i både spring og dressur.

​Som hest/pony ejer, bør du vide:

 • Der skal udvises rolig og besindig adfærd på pensionens område.
 • Heste/pony ejeren er medansvarlig for, at pensionen fremstår i pæn og ryddelig stand både ude og inde - se staldregler.
 • Al færdsel på pensionen, sker i enhver henseende på heste/ponyejerens egen risiko og ansvar.
 • Denne bærer også ansvar for at deres besøgende overholder gældende regler på stedet.
 • At hest/ponyens boks strøs og muges efter behov.
 • Ved hest/pony i løsdrift har man en ugentlig strø dag.
 • At indgå i weekend og ferie udlukning af heste og ponyer.
 • Ikke at have hest /pony på ridebane/ridehus uden opsyn.
 • Der skal betales 1 måneds leje i depositum når staldkontrakt underskrives

ALLE RYTTERE TIL HEST/PONY SKAL BÆRE HJELM PÅ ENGTOFT.

​Endvidere:

 • Engtoft har ret til at omplacere heste efter størrelse og trivsel, dette forsøges gjort i samråd med heste/ponyejer.
 • Alle nyankomne heste og ponyer skal fremvise vaccinationsattest.
 • Industrivaskemaskinen kan benyttes af alle, medbring selv vaskepulver og 4x20 kr.
 • Engtoft har ikke ansvar for skade, tyveri eller lignende af udstyr opbevaret på stedet.
 • Dagligt tilsyn med alle heste og ponyer, ved problemer kontaktes ejer hvis dette er muligt, hvis ikke forbeholder vi os ret il at handle på en måde der tjener heste og ponyer bedst, f. eks. ved at tilkalde dyrlæge eller smed, dette sker for ejerens regning.

​Staldregler:

 • Staldgangen fejes ALTIDfør man forlader den, både førog efter ridning mv. Der fejes efter mugning og når man har strøet.
 • Skrald lægges i skraldespand
 • Strigle, sadeltøj mm. ryddes på plads efter brug, Ting som ligger og flyder ved morgen og aftenfodring vil blive lagt i ridskolens sadelrum Sadelrum holdes ryddelige, det er udelukkende heste/ponyejernes opgave at holde orden her.
 • Vandspiltovet fejes efter brug, og der efterlades ikkeklatter.
 • Alle heste, som skal på fold skal have grime på i boksen, både for at lette arbejdsgangen og i tilfælde af brand. Hvis ikke heste/pony skal ud, sættes skilt på døren.Der ligger div. meddelsskilte på vaskemaskine, som kan sættes i plastlommen på boksen

Man husker at stakke mødding op, når man har tømt sin trillebør.

​Specielfoder:

Har du specielle ønsker til foder kan du blot stille en spand frem på anviste sted, din hest vil så få dette foder ved næste fodring.

Der skal være tydeligt navn på spanden

Opstaldning i udebokse.

De heste/ponyer som står i udeboks er forpligtiget til at sætte foder frem til hver fodring også selvom der ikke gives specielfoder.

Der skal være tydeligt navn på spanden.

Tabt halm mm. skal rives sammen så indkørslen fremstår pæn.

Vedr. privatundervisning

Ridelærer som giver privatundervisning,skal aftale med Charlotte, hvornår der er mulighed for at benytte faciliteterne, og i øvrigt holde sig orienteret på kalender i det store ridehuset. Der må ikke være 2 underviser samtidig.

I øvrigt henstiller vi til:

 • At man opfører sig pænt på stedet, dvs. hilser på hinanden når man kommer og går og man taler pænt til, og om hinanden.
 • At man opfører sig hensynsfuldt overfor naboer.

 • At man overholder skovens regler for ridning, og kun benytter skoven, hvis man har indløst skovkort.

 • At foldene kun benyttes efter anvisning.

 • Ikke at longere eller løsspringe, uden aftale.

 • Ikke at galopere på offentlige steder, i byer mm, eller at ride på fortovet.

 • Engtoft påtager sig intet ansvar for tyveri, sygdom eller ulykkestilfælde, der måtte ramme mennesker, dyr eller materiale i forbindelse med ophold på Engtoft.

 • Vi opfordrer til man tegner en ulykkesforsikring på sig selv, og evt. på sin hest/pony.

 • Hunde er kun velkomne i snor

Gratis prøvetime 

første gang du er her​

For mere info ring til: Charlotte Mundberg Hansen på 20 23 79 18

Adresse

Himlingøjebygade 11

4652 Hårlev

Engtoft Hestepension & Rideskole
Himlingoejebygade 11
4652 Hårlev
Tlf.: 20237918
CVR: 10621135

info@engtoft.dk

​Kontakt 

Telefon: 20237918

Email: info@engtoft.dk

​Du finder os 10 km syd for Køge i mellem Vallø og Hårlev tæt på Vallø storskov.